Διαχείριση κρατήσεων

Διαχείριση κρατήσεων

SERVICE OVERVIEW

Τα στελέχη της MED HOTELS GREECE έχουν την πλήρη διαχείριση, διεκπεραίωση και  έλεγχο των συμβολαίων των τουριστικών πρακτορείων.

Διαχείριση κρατήσεων

Τα στελέχη της MED HOTELS GREECE έχουν την πλήρη διαχείριση, διεκπεραίωση και  έλεγχο των συμβολαίων των τουριστικών πρακτορείων. Τα συμβόλαια  προσαρμόζονται έχοντας ως γνώμονα τη γενική κατάσταση της περιοχής όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία, τα απρόβλεπτα πολιτικό -κοινωνικό -οικονομικά γεγονότα και το ανταγωνιστικό περιβάλλον.Παρακολουθούμε εντατικά την κατάσταση πληρότητας των τουριστικών γραφείων και τους όρους των συμβολαίων τους και εφαρμόζουμε ανάλογες τεχνικές πωλήσεων.

Σε περιόδους υπερπληρότητας ή χαμηλής πληρότητας τα έμπειρα στελέχη της εταιρίας μας είναι σε θέση να δώσουν λύσεις μέσω επιτυχημένων ενεργειών (stop sales, free sales κτλ.).

Μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα κρατήσεων αξιολογούμε τα στοιχεία των επαναλαμβανόμενων πελατών, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες τους και διαχειριζόμαστε τα παράπονά τους.