Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

SERVICE OVERVIEW

Συνεχείς Διαφήμιση & Προώθηση της Ξενοδοχειακής Μονάδας μέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονικό Marketing ή e-Marketing), περιοδικών και προσωπικών επαφών με TOUR OPERATORS. TRAVEL AGENTS, DIRECT CLIENTS, OTAS.

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Μέσα στο πολύπλοκο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες να δραστηριοποιηθούν, η σωστή καθοδήγηση αποτελεί μέσο προστασίας και διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητά τους. Το τμήμα των Πωλήσεων και Μάρκετινγκ αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου, το οποίο αποτελεί πυξίδα για όλες τις λειτουργίες της ξενοδοχειακής μονάδας. Στο επιχειρηματικό σχέδιο αναπτύσσονται μακροχρόνιοι στόχοι για αποτελεσματική διαχείριση των ευκαιριών και απειλών που κρύβει το εξωτερικό περιβάλλον υπό το φως των δυνατών και αδύνατων σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Προώθηση πωλήσεων

Προώθηση πωλήσεων (εκθέσεις, road shows, seminars) 

Η προώθηση πωλήσεων γίνεται μέσω:  

  • Εκθέσεων
  • Roadshows
  • Seminars
  • Δίκτυο εκπροσώπων (reps)
  • Προσωπική πώληση 

Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως προετοιμασία και παρουσίαση των  προϊόντων μας σε group πρακτόρων και μεμονωμένους πελάτες και διαπραγματεύσεις πωλήσεων με αυτούς.Οι εκθέσεις ως εργαλείο marketing είναι πολύ περισσότερο από ένα επιπλέον μέσο προώθησης και προβολής της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό. Συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της above the line επικοινωνίας με την αποτελεσματικότητα των below the line ενεργειών. Αποτελούν τον πιο σημαντικό τρόπο διείσδυσης σε νέες αγορές και υπενθύμισης του brand name της εταιρίας στις ήδη υπάρχουσες (image building).

Marketing

Marketing (διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό,  Ηλεκτρονικές μπροσούρες) 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, η μεταβολή των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών, καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός καθιστούν την γνώση της αγοράς και των αναγκών του πελάτη απαραίτητα. Όλες οι επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν μια θέση στο μελλοντικό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό να ακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του μάρκετινγκ.

Σχεδιασμός  διαφημιστικής εκστρατείας και media planning

Η έμπειρη ομάδα Μάρκετινγκ της εταιρίας μας ακολουθεί προσεκτικό σχεδιασμό και διαμόρφωση του μηνύματος της επιχείρησης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς και του καταναλωτή και επιλέγει το ανάλογο μέσο προώθησης για την μέτρηση των αποτελεσμάτων της.

Έρευνα και ανάλυση

Η Συστηματική Συλλογή, Οργάνωση, Ερμηνεία στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς και των αναγκών του πελάτη είναι απαραίτητες στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ.

Τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της εταιρίας μας μελετώντας τις εξελίξεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης και το πως αυτή ανταποκρίνεται σε αυτές, σχεδιάζουν μια συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ, εντοπίζουν ευκαιρίες, αναγνωρίζουν προβλήματα  και παρέχουν μια γενική αξιολόγηση των προτερημάτων και αδυναμιών της επιχείρησης.

Τμηματοποίηση Αγοράς

Η τμηματοποίηση της αγοράς μας οδηγεί στην πληρέστερη περιγραφή των καταναλωτών και των αναγκών τους και επικεντρώνει το ενδιαφέρον μας στις πιο «αποτελεσματικές αγορές».