Διαχείριση Χρεωστών

Διαχείριση Χρεωστών

SERVICE OVERVIEW

Η Διαχείριση πραγματοποιείτε από  μια έμπειρη ομάδα και στηρίζεται σε ένα καλά οργανωμένο, ευπροσάρμοστο και ευέλικτο κεντρικό σύστημα.

Διαχείριση Χρεωστών

Είναι ενα πολύ σημαντικό και καίριο σύστημα παρακολούθησης των «συμβολαίων – χρεώσεων – χρεωστών». Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση των συμβολαίων και κατ’ επέκταση των χρεώσεων με στόχο την ομαλή συνεργασία με τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους Tour Operators, καθώς επίσης την αύξηση του κέρδους και τη μέγιστη αποδοτικότητα της επιχείρησής σας. Η διαχείριση πραγματοποιείτε από  μια έμπειρη ομάδα και στηρίζεται σε ένα καλά οργανωμένο, ευπροσάρμοστο και ευέλικτο κεντρικό σύστημα.