Συμβόλαια – Contracting

SERVICE OVERVIEW

Διαχείριση Συμβολαίων, υπαρχόντων καθώς και νέα Συμβόλαια, σε όλες τις Αγορές.

Δυναμική προσέγγιση των Πωλήσεων σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στο τομέα των Πωλήσεων και Ελέγχου της αποτελεσματικότητας τους.

Συνεχή REPORT για την εξέλιξη των πωλήσεων – Συμβολαίων.

Εμπειρία στις Πωλήσεις 27 χρόνια.