Μηχανοργάνωση

SERVICE OVERVIEW

Αποδοτική Διαχείριση του τμήματος Μηχανογράφησης του Ξενοδοχείου σας και αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραμμάτων. Δυνατότητα εγκατάστασης δικών μας Λογισμικών Προγραμμάτων για καλύτερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του ξενοδοχείου σας και μειώνοντας το κόστος του Λογισμικού σε πολύ μεγάλο βαθμό παρέχοντας ένα πακέτο Τεχνολογίας που καλύπτει κάθε φάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, από Διαχείριση Συμβολαίων, Κρατήσεων, Πλάνο Ξενοδοχείου, Έλεγχος Ανταγωνισμού, εστιασμένη τιμολογιακή πολιτική.

Δυνατότητα εγκατάστασης δικών μας Λογισμικών Προγραμμάτων για καλύτερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του ξενοδοχείου σας και μειώνοντας το κόστος του Λογισμικού σε πολύ μεγάλο βαθμό παρέχοντας ένα πακέτο Τεχνολογίας που καλύπτει κάθε φάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, από Διαχείριση Συμβολαίων, Κρατήσεων, Πλάνο Ξενοδοχείου, Έλεγχος Ανταγωνισμού, εστιασμένη τιμολογιακή πολιτική.