Έλεγχος Προσφερόμενων Υπηρεσιών Βάση Προδιαγραφών

SERVICE OVERVIEW

Βασιζόμενοι στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρείν, θέτουμε προδιαγραφές και διεργασίες λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης με προϋπόθεση την τήρηση και τον έλεγχο των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει προδιαγραφών.
Στηριζόμενοι σε παγκόσμια πρότυπα Management, ξεκινούμε από την λειτουργία του κάθε τμήματος και καταλήγουμε στο σύνολο της Ξενοδοχειακής Μονάδας καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των Προσφερομένων Υπηρεσιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του Ξενοδοχείου.